libulik930884

Praha, ?eská republika

Pletení je m?j velký koní?ek.Sledování va?ich nádherných model? mi pomáhá p?i mé vlastní tvorb?.D?kuji za mo?nost sledovat va?i práci.

Craftsy Member since September 2012


I'm enrolled in these Craftsy classes:

Ins & Outs of Grafting